Psychological Assessment and Treatment

Psykologisk utredning og behandling

Jeg bruker psykodynamisk teori som en grunnleggende forståelse for terapi, men kombinerer denne måten å tenke på med andre terapeutiske metoder og teknikker, som (meta-)kognitive intervensjoner, psykoedukasjon og emosjonsfokusert terapi.

Fra et psykodynamisk ståsted, er mange av dine følelser, tanker, ønsker og indre konflikter deg ikke bevisst.

Ubevisste prosesser kan påvirke deg og skape symptomer og problemer i livet ditt.

Bli mer bevisst på og få større innsikt i dine indre prosesser og opplev mer frihet og glede.

Bestill time i dag!

Pris (total):

1400 NOK per time à 45 minutter (samme pris for online-konsultasjoner)