Profil

Kjære DEG.

Cultrix International AS har siden 2014 levert psykolog- og coachingtjenester til privatpersoner og bedrifter på 4 språk (engelsk, tysk, fransk og norsk). Jeg har en internasjonal profil, da jeg har bodd lenge i utlandet, opparbeidet meg solide språk- og kulturkunnskaper, og har både norske og utenlandske samarbeidspartnere.

Sliter du med psykiske problemer som angst eller depresjon?

Har du lyst til å videreutvikle deg, fungere bedre privat og på jobb, og rett og slett få mer ut av tilværelsen og livet?

Da kan det være godt å ha noen å støtte seg til, noen som kan motivere deg, og hjelpe deg å sortere, og vise vei.

Dersom dette høres ut som noe for deg, er du hjertelig velkommen til meg og mitt firma Cultrix International AS.

Jeg tilbyr:

  • utredning og behandling av psykisk lidelse av ulik alvorlighetsgrad (inkludert psykose og rus- og avhengighetsproblematikk)
  • profesjonell bistand til å mestre lettere og/eller avgrensede livsproblemer/-kriser
  • skreddersydd hjelp til utvikle deg personlig og/eller yrkesmessig, få det bedre med deg selv og andre, bli mer effektiv og nå dine mål og drømmer.

Psykolog

Psykolog autorisert med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 53, jf. § 48. Ved siden av min jobb i spesialisthelsetjenesten, har jeg drevet privat praksis siden 2014, og har opparbeidet meg bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser av ulik type og alvorlighetsgrad.

Coach

Jeg har utviklet min egen coachingmetode Psykologisk Terapeutisk Coaching, basert på kunnskap om psykologiske prosesser og mekanismer, i kombinasjon med coachingteknikker.

Psykoterapeut

Jeg tilbyr psykodynamisk psykoterapi av kortere og lengre varighet og intensitet, tilpasset dine behov og muligheter. Jeg er for tiden i et spesialiseringsforløp i klinisk voksenpsykologi ved Intstitutt for psykoterapi. Jeg benytter med også av kognitive teknikker og metoder, og er en tilhenger av metakognitive tilnærminger.

Sexolog

Sexualiteten er en svært betydningsfull del av vår psykiske helse. Til tross for dette blir den sjelden tematisert og gitt den plassen den fortjener.

Etter min mening har vi her mye å gå på, og har stor tro på at får vi større grad utnyttet potensialet som ligger her, vil mange oppleve betydelig økt livskvalitet. 

Min livsfilosofi

Det hadde vært fint om vi hadde flere liv etter dette, men vil ikke sjangsen på at det stemmer. Det er nå vi lever, og ikke noe å vente med å ha det bra. Når du tenker deg om, vil det vel ikke passe bedre å ta tak på et senere tidspunkt, eller? Hvorfor skal du kjenne én dag til på at du ikke får brukt deg og dine ressurser, og nyter livet i fulle drag? Den tiden du venter, er tid du mister, og aldri får igjen.

Hos meg får du og/eller din organisasjoner/bedrifter med å:

– takle psykologirelaterte utfordringer og problemer

– se muligheter og benytte deg/dere av dem

Å jobbe med dette gir mitt liv uvurderlig mening og innhold!

Er du:

  • Artist/kunstner/en profilert person
  • Leder (uansett nivå)
  • Høysensitiv og/eller evnerik

er du i min «spesialmålgruppe».

Føler du at du ikke har tilhørighet innen en av disse gruppene, betyr det på ingen måte at du ikke kan få hjelp hos meg! Jeg interesserer meg for mennesker og systemer i alle mulige «shapes» (form og tilstand), og har bred kompetanse.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, så finner vi garantert ut av det sammen.

Med vennlig hilsen

Hanne Kurås Karlsen

Daglig leder – Cultrix International AS