ISTDP

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) retter seg mot å hjelpe deg til optimal tilgang på konfliktfylte følelser gjennom systematisk fokus på opplevelsen av disse følelsene, fortløpende utfordring av forsvar og regulering av angst.