Cultrix Språk og kultur

Individuelt tilpasset undervisning i tysk, fransk, engelsk og norsk, ulike nivåer, generelle språkkunnskaper og fagterminologi. Ta kontak for nærmere informasjon.

Tolke- og oversettelsestjenester

Kulturservice norsk og fransk for bedrift og privatperson.