Misjon

Misjon:

Skape verdi ved å bruke psykologisk kunnskap for å hjelpe enkeltpersoner, organisasjoner og sogar samfunnet som helhet til å vokse på en sunn og sterk måte.