PT-coaching

Psykologisk terapeutisk coaching

For deg som ønsker positive varige endringer i ditt liv, privat og/eller yrkesmessig

Tilnærmingen er pragmatisk, reflekterende og løsningsorientert, og skal ruste deg til å møte ulike typer utfordringer og hjelpe deg å utforme og nå dine (endrings-)mål.

Som psykolog har jeg inngående kunnskap om psykologiske mekanismer og prosesser, som gir coachingen et solid faglig fundament og et fokus på å hjelpe deg med å utvide din selvforståelse for økt handlings- og valgfrihet.

Start forandringen allerede i dag!

Pris (total):

1400 NOK per time à 45 minutter (samme pris for online-konsultasjoner)