Tjenester

Psykolog autorisert med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 53, jf. § 48.

Tilbyr psykolog- og coachingtjenester på 4 språk.